Sista datum att få med sommarens-höstens tävlingsresultat, berättelser, nya intressanta förslag m.m. är torsdag 24/11.

Detta ska skickas till Per i Härnösand och allt är naturligtvis av intresse för klubbmedlemmar! Kan även skickas till mig och jag vidarebefordrar till honom.