I Art-tävlingen som vi arrangerar för medlemmar har vi tidigare räknat ut poängen procentuellt med klubbrekorden som medlemmar haft. Dessa rekord är tagna världen över och vi ansåg det var lite orättvist då våra arter i denna tävling endast måste vara tagna i kommunen för att få registreras. Därför har vi nu tagit fram en lista över de kommunala rekorden som vi kommer att använda i nästa års tävling, alltså den som påbörjas vid årsskiftet 23/24.

För er medlemmar som vill delta i årets tävling är det bara att lämna in arter som vanligt till mig eller Göran för att få dessa registrerade.

Hälsningar Jessica