Efter tre års uppehåll gjorde klubben ett litet lakfisketest ikväll uppe i Malungsfors och “Janngrundet” som vi samtidigt kallade för 2022 års KM.
Av sju deltagare lyckades fem få upp fisk. Riktigt bra, och Leif Lissman fick upp en mycket fin lake på 79 cm och fina 3675 gram, vi bugar och gratulerar. Efter vägning och mätning släpptes fisken tillbaks ner. Sammanlagt drogs 10 fiskar upp.

Resultat:
1. Leif Lissman 171cm
2. Henrik Persson 84cm
3. Göran Halvarsson 42cm
4. Mikael Isak 41cm
5. Torbjörn Toresson 28cm