Vi kör andra tävlingen vid båthamnen i Öje. Tävlingstid 16-19, utgång 15. 30. Välkomna! ☺️