20-04-01 Mormyska Km 1 Södra Mosjön 🐟🐟
1. Kurt Mattsson 1549g
2. Stig Enström 1421g
3. Karin Andersson 953g
4. Göran Halvarsson 924g
5. Rolf Joelsson 680g
6. Kerstin Danielsson 662g

20-04-04 Mormyska Km 2 Norra Mosjön 🐟🐟
1. Kurt Mattsson 900g
2. Torbjörn Toresson 480g
3. Rolf Joelsson 460g
4. Göran Halvarsson 400g
5. Karin Andersson 320g

                                                                       
Slutresultat KM 2020
1. Kurt Mattsson                            1+1= 2          2449 gram
2. Göran Halvarsson                     4+4= 8          1324
3. Karin Andersson                       3+5= 8          1273
4. Rolf Joelsson                             3+5= 8          1140
5. Stig Enström                              en täv           1421
6. Kerstin Danielsson                   en täv           662
7. Torbjörn Toresson                     en täv           480