Mete-km
Söndag 28/7
Kl.16-19
Nissången
Samling vid Gärdåsselen.
Skyltat efter Petsjövägen.
Obs! Ny väg, så ni ska inte åka mot badplatsen.