Lördag 21/4
Öppet pimpel-km på Niställingen
Tävlingstid 9.00-13.00

Mormyska-km inställt
Angel-km inställt