.. förtydligande av medlemsavgift, planeringsdag och vinteravslutning!