3/3 2017 bjuder Borlänge sfk bjuder in till “Huvud”Dm i
LAG o IND
Tävlingsplats blir Runn vid Storsund
Skyltat ifrån korsningen i Ornäs
Tävlingstid blir 10-14
30 min utgångstid
45 min ingångstid
Korv o dricka säljes på plats,
Tävlingen är ENDAST
för Daladistriktes pimpelfiskare!

Samåkning från klubben kl. 06.30.