Pimpel-Möte 30/1 kl 1800

Pimpel-KM eventuella ändringar

DM 3 i serien

Skinnarnappet

Lakefisket

Samåkning DM-2 från klubblokalen kl 0700 söndag 28/1