Efterlyses!!!!
Lite enkel hjälp vid barn-fisket lördag 26/8 mellan kl 1430- 1630 vid Sportringen-brofästet
2-3 frivilliga och arranget fungerar Tack på förhand!!! Göran H.