Mete-km3 söndag 16/7 kl 17-20. Erstjärn/Nymyrtjärn. Skyltat från Råforsvägen.
Välkomna 🎣🎣🎣🎣🎣