Samling vid klubben Lördag10/6 kl 10.30 för samåkning till Borlänge och Mete DM