* Johannes Jonsson valdes in som ny ledamot i Styrelsen
* Fredrik Karlsson ersatte avgående Rolf “Strålis” Johansson i trollingsektionen

Varmt välkomna hälsar klubben!

* Klubbrekord för angel/ismete-fångad fisk kommer att gälla från och med 10/3-2017. Alla stora fiskar ska vara klubben tillhandla senast 5 dagar efter fångstdag.

* Top 5 – en tävling där största fisken i de fem stora fiskesätten: Pimpel, Ismete/Angling, Fluga, Mete och Trolling kommer att premieras. Allt för att utveckla och utöka intresset bland medlemmarna.

* Barn/Familjedagar föreslogs när ett bra fiske kan tänkas, till exempel någon eller några dagar under vårvintern, sommaren och hösten. Detta för att eventuellt kunna värva nya medlemmar.

* Klubben kommer också att genomföra en riktig rejäl städning av lokalen i april/maj

Från Malungs Fiskevårdsområdes årsmöte den 12/3 beslutades det att
* dragrodd efter gädda i Almasjön kommer att tillåtas!
* Jimmie Johansson valdes till ny ordförande, för avgående Christina Jos.

Klubben påminner även om att kolla medlemsförmånerna som gäller när du är medlem i Sportfiskarna!

Klubben hänvisar också till en fiskedag på Almasjön, lördag eller söndag 1-2 april. För mer info, se annons i Malungsbladet.