Pimpel-km 2(öppet) på Grundrämen.
Lördag 11/2 kl10-14. Utgång 9,30.
Skyltat från Tyngsjö.
Arrangör är Mats Öjes, och han hälsar alla Välkomna 🎣🎣🎣🎣