Årets Lakfiske startar onsdag 8/2 kl 18.00-20.00. Plats bestäms måndag kväll och kommer ut på telefonsvarare, hemsida och här i gruppen.

Göran H är arrangör för första deltävlingen, Lissman och Tobbe har hand om de två andra. 10/2 och 13/2 (eventuellt 12/2) är övriga datum. Start-tiden för andra o tredje deltävlingen kan om arrangören och deltagarna vill bli kl. 17.00.

Varmt välkomna! Hälsar FK Skinnkroken! 🙂