Är det något ni går och undrar över och kanske tycker vore bra för framtiden, fatta då pennan och skriv ner detta som en liten motion till Skinnkrokens Årsmöte den 9/3.

Ung som äldre – Tänk till! Alltid finns det något som kan ändras och bli till det bättre, i princip finns det hur mycket som helst att tycka till om! Allting kan ju bara bli bättre om vi bara vill, och verkligen tar upp detta. Sista dag för inlämning är 9/2.

Vill ni framföra något, kontakta någon av medlemmarna i styrelsen! 🙂