Mete-km 2
Lördag 2/7 kl 17-20
Obs nytt vatten! Uvån söder om kviensdammen.
Skyltat söder om Andersviksberg