För kännedom!

På måndag den 7/3 kommer det att bestämmas tid och dag för Angel-KM:et och Familjedagen som ska gå på Almasjön. De aktuella datumen är: 12/3, 19/3 eller 3/4. Mer information kommer när datumet är bestämt.