Lakpimpel-KM 3. Onsdag kväll 10/2 kl. 18-20.00. Plats: Ogströmmen, start från reningsverket innan bron. Arr: Jonny Thors

Pimpel-KM 3 14/2. Arr: Karin. Plats bestäms torsdag kväll.