Öppet pimpel-km
Lördag 30/1 kl 10-14
Kappsjön
Arr Tobbe

Öppet Lakepimpel-km
Onsdag 3/2 kl 18-20
Jägra-Gärdås bystuga
Arr Mille

Välkomna önskar FK Skinnkroken