Meteavslutning torsdag 5/11 kl 19 i klubblokalen.

Vi diskuterar och tar emot förslag om vinterns aktiviteter.

Kaffe med dopp!

Pimpelupptakt måndag 9/11 kl 19 i klubblokalen.

Vinterprogrammet spikas.

Sektionen samt övriga intresserade hälsas varmt välkomna!