Måndag 27/4 kl 19.00 på klubblokalen: Sommarens tävlingsprogram bestäms, regler o resor m.m.

Varmt välkomna!