Material till årets första utskick, presstop måndag 11/5.
Sommarens aktiviteter och tävlingar från sektioner och styrelsen.