PIMPEL-KM lördag 14/3
Samling vid Västra Bredsjöns damm.
Tävlingstid 10-14
Utgång 9,30
Skyltat från 45:an i höjd med Granberget.
Samåk i möjligaste mån så spar vi på vägen.
Alla är välkomna!
Henrik & Su