Mormyska-DM:et och klubbens KM kommer den 15/3 att hållas på Mosjön ca 3 km norrut från rondellen.

Tävlingstiderna för dagen är:
Deltävling 1 på Mosjön, kl. 09.00-12.00.
Deltävlingen 2 på Bullsjön, kl. 14.00-17.00.

Flyter allt på bra, kanske vi kan börja redan 13.30 på Bullsjön.
Skinnkroken kommer att bjuda på kaffe och smörgås i halvtid.

Hjärtligt Välkomna!