Pimpel-KM 2 arr: Henrik o SU är ändrat till lördagen den 14/3, därmed flyttas Mormyska-KM o DM till söndagen 15/3
 
Pimpel-DM  kommer att genomföras på Öjesjön
 
Lakfisket:  Kommer att startas med en “kula”  torsdag kväll 5/2 kl 1715-1900 plats bestäms tisdag kväll o kommer på telsvar 13617 liksom hemsidan nyheter!
KM:et  3 deltävlingar börjar därefter onsdag kväll 11/2 kl 1730,  övriga datum :  16/2 o 17/2  reservdagar:  23 o 24/2
Leif Lissman arrangerar första deltävlingen.
Familje-Dagen 29/3 kommer att arrangeras på Öjen.  Det vill säga samma startplats som Pimpel-DM dagen innan.
Hånäset eller Öje Camping . 
Angel-KM:et först kl 0700-1200  därefter fortsätter vi med Familjedagen kl 1230.