Vi sätter tisdag 11/3 kl 1100 som deadline ifall arrangemanget kan bli inställt!!!
Isarna är skapliga idag 9/3, men kan fort bli försämrade om inga minusgrader nattetid hjälper till !!!