Insatts tävling vid Tandsjöborg i Tandsjön söndagen den 23/2

Tävlingstid 10.00 – ev 1500

Skyltat från 45 an strax norr om Tandsjöborg infart vid dammen.