Första deltävlingen av 4 i årets serie, lördag 8/2 kl. 10.00-14.00 på Insjön. Skyltat från Hjultorget “Claes Ohlson”. Samling för samåkning vid klubblokalen 07.10. Välkomna!