På begäran så kör Svegs Sportfiskeklubb insats tävlingar den 4/1 och 5/1 samt Ovansiljans SFK den 6/1

Lördagen den 4/1 i närheten av Sveg. Plats Målingen Mellan Älvros och Kolsätt Väg 45 mot Ljusdal

Söndagen den 5/1 i närheten av Sveg. Plats Siksjön 1,5 mil söder om Sveg på väg 45 mot Mora

Måndagen den 6/1 av Ovansiljans SFK. Plats Storhamrasjön

Obs! Kör försiktigt vi har halt väglag

Välkommen