Under måndagens möte så bestämde styrelsen att klubben deltar under Bingolottokvällen den 15/12 i Göteborg, med 15
klubbmedlemmar.

Vi kommer att åka ner söndagen den 15/12 och komma hem igen under måndag kväll 16/12. Klubben kommer att stå för resan ner, buss och boende men bingolotterna inför kvällens spel får man dock bekosta själv. I övrigt så bekostar klubben hela arrangemanget!

Den eller de som är med och säljer lotter på ICA har förtur till resan men dom som är intresserade därutöver anmäler sig till Gun eller Rolf på telefon: 0280-12387.

SISTA ANMÄLNINGSDAG är måndagen den 25/11! Det går bra att anmäla sig direkt till dom som är närvarande på klubben eller till någon i styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen