– Göran Halvarsson har tagit på sig ansvaret att bli klubbens sekreterare, åtminstone fram till årsmötet.

– För er som har saker att ha med i Örtritan så har styrelsen bestämt att sista inlämningsdagen till Mattias eller Per på redaktionen är den 20/10. Då ska allt vara inne för att det ska få vara med i nästa nr.

– Styrelsen håller också på att planerar inför ett kommande “Vinter-möte” men datumet kommer lite senare.

– Meteavslutningen/upptakt kommer att ske i samband med pimpelavslutningen någon gång i maj.

Hälsningar
Jessica