Scotty-Trolling 3/8 kl. 09.00 – 16.00 är flyttad till Venjanssjön. Vattenståndet i Kvien är alldeles för lågt för att ett säkert genomförande kan göras.

Start och genomgång kommer att ske 08.30 från festplatsen.

Varmt välkomna hälsar,
FK Skinnkroken.